VOG Bezwaarbalie

Succesvol bezwaar maken

VOG geweigerd? Wij helpen!

VOG afgewezen of moet u een zienswijze indienen? Juristen van de VOG Bezwaarbalie verdedigen deze belangen en komen daadwerkelijk voor u op!

De VOG Bezwaarbalie is een onafhankelijk netwerk van advocaten en juristen gespecialiseerd in VOG bezwaarzaken.

Opgericht in 2014

5 juristen

Ruim 400 VOG zaken

Conform gedragsregels NOvA

Deelnemers aan VOG Bezwaarbalie betalen een vaste vergoeding per maand per regio. De werkwijze en de manier van samenwerking zijn conform de geldende beroeps- en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Word deelnemer, ontdek de voordelen

Continuïteit omzet

Deelnemers aan LS Advocaten Strafrecht profiteren van een continue stroom van nieuwe aanvragen wat zorgt voor een continuïteit in de omzet van het kantoor.

Waardevolle aanvragen

Uit de vele aanvragen van rechtzoekenden die wij ontvangen via de verschillende kanalen, worden door de intakebalie alleen de waardevolle aanvragen doorgezet aan advocaten.

7 dagen per week bereikbaar

Onze Juridische Intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar voor rechtzoekenden. Ook ’s avonds en in het weekend. 
De telefoonlijnen worden altijd bemand door een team van juristen.

Facts & Figures

Alle specialisaties

Zienswijze VOG
Bezwaar VOG

Kerncijfers

Jaarlijks 250 zienswijzen

Jaarlijks 150 bezwaren

Meer informatie?

Neem contact op met Tako Johannesma
VOG Bezwaarbalie  |  Energiestraat 5-b  |  1411 AN  NAARDEN  |  035 – 69 45 272  |  info@omnilegal.nl